Vad är det här?

Sidan är en ej komplett lista av mobil, Internet/Bredbandsleverantörer och kommunikationsoperatörer i Sverige.

Om de levererar IPv6 => Fame-sidan.
Om inte => Shame-sidan.

Skillnaden på en Internetleverantör och Bredbandsleverantör är att en Internetleverantör levererar riktigt Internet med IPv6

Translate »